Giriş Yap · Katıl
SİVAS BELEDİYESİ
“Yaşayan Şehir Sivas” Fotoğraf Yarışması

1.DÜZENLEYEN KURUM:
“Yaşayan Şehir Sivas” isimli Fotoğraf Yarışması, Sivas Belediyesi'nce düzenlenmekte olup yarışmanın yürütücülüğü de Sivas Belediyesi'nce belirlenen jüri üyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2.KONU:
Yarışmanın konusu, Sivas ili ve ilçeleri ile bunlara bağlı köy, belde ve tüm yerleşim alanlarında bulunan tarihî yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, nehirler, mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler,halk oyunları, düğünler, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

3.AMAÇ:
Yarışmanın amacı, fotoğraf sanatı aracılığı ile Sivas il sınırları içerisindeki tarihi ve kültürel değerleri ve sosyal hayatı belgeleyerek Sivas ilinin tanıtımını arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve bu kapsamda yapılan fotoğraf sanatı çalışmalarını, Sivas Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında da kullanarak muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara taşımaktır.

4.YARIŞMA KATEGORİSİ/BÖLÜMLERİ:
“Yaşayan Şehir Sivas” Fotoğraf Yarışması,
⦁ (Renkli fotoğraf)
⦁ (Siyah-Beyaz fotoğraf) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

5.KATILIM ŞARTLARI:
5.1-Fotoğraf yarışmasına jüri ve birinci derece yakın akrabalıkları olan katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 15 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
5.2-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.3-Her katılımcı, iki bölüme en fazla 4'er (dörder) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Aynı fotoğraf 2 kategoride de yarışamaz
5.4-Fotoğraflar, Sivas Belediyesinin www.sivas.bel.tr adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir.
5.5-Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, siyah beyaz, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Montaj yapılmamış ve fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında jürinin oy çokluğuyla vereceği kararı ile diskalifiye edilebilir.
5.6- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
5.7-Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb'den küçük olmamalı, 20 Mb'yi de geçmemelidir.
5.8-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Sivas ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
5.9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler jürinin oy çokluğuyla vereceği kararı ile diskalifiye edilir
5.10-Yarışmada ödül alacak eserleri Jüri üyeleri ve halk tarafından yapılacak puanlama belirler.
5.11-Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğrafların da kullanım hakkı Sivas Belediyesi’nde olacaktır. Bunun için katılımcıdan ayrıca bir izin alınmasına gerek olmayıp, katılımcı yarışmaya başvuru yapmasıyla birlikte bu hususu peşinen kabul etmiş sayılır.
5.12-Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar jüri üyelerinin gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde belediye web sayfasında yayınlanmak suretiyle şartıyla değişiklikler yapabilir.
5.13-Katılımcılar www.sivas.bel.tr adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
5.14- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda jüri üyelerinin çoğunluğunun vereceği kararlar geçerlidir.

6.TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Yarışma kapsamındaki tüm fotoğrafların kullanım hakları eser sahibi ve Sivas Belediyesi’ne aittir.Eser sahibi , eseri üzerinde dilediği şekilde tasarruf etme imkanına sahiptir.

Bununla birlikte eseri ödül ya da sergilenmeye hak kazanmış olan her katılımcı, fotoğraflarının Sivas Belediyesi yayınlarında kullanılması ve yayınlanması için Sivas Belediyesine hak ve yetki verdiğini ve bunun için ayrıca yeni bir izin ve muvafakatneme almaya gerek olmadığını yarışmaya başvurmakla birlikte peşinen ve rızaen kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi yarışmaya katılmakla birlikte rızaen verdiği izni /muvafakatnameyi kesinlikle sonradan geri almayacağını ve eserin aşağıdaki 7.maddede ifade edildiği gibi kullanılmasını engellemeyeceğini; ve ayrıca katılımcıya ait eserin de içinde olduğu Sivas Belediyesi tarafından yapılacak yayınlar için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini de gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sivas Belediyesi ilerleyen zaman içerisinde ihtiyaç belirmesi ve gerek görülmesi halinde, yarışmaya katılan ve fakat ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan da istediği kadarını sergileme yapabilir, yayınlarına konu edebilir. Bu durumda eseri ödül ve sergileme almayan katılımcılar hakkında da , eseri ödül ya da sergileme kazanmış katılımcılar hakkındaki üstteki paragrafta yer alan düzenlemeler aynen geçerli olup işbu yayınlar nedeniyle de eser sahibi maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini de gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcılar tarafından yarışmaya gönderilen fotoğraflarda yer alan insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından özgün olarak çekilmiş olmalıdır. Katılımcı tarafından dürüstlük kuralına aykırı olarak başkasına ait görüntülerin katılımcının kendisininmiş gibi gösterilerek, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.Bu durumda Sivas Belediyesi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır; buna rağmen 3.kişilerin Sivas Belediyesine karşı olası taleplerine karşı Sivas Belediyesi’nin katılımcıya karşı rucuen tüm cezai ve hukuki hakları saklıdır.

Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma neticelendikten en fazla 4 ay içerisinde hak sahiplerine ödemeleri gerçekleştirilecektir.Verilecek ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi'nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda katılımcı tarafından tahsil edilmediği takdirde bu durumda katılımcı hak sahibi; ödül, telif vb haklarından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir hak talep edemez.

7.BASIM-YAYIM:
Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan ve almayan fotoğraflarla birlikte gerek görülürse ortalama 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı "Yaşayan Şehir Sivas” Albümünün basım yayımı Sivas Belediyesi’nce yapılacaktır.

8.YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 27 Ekim Eylül 2017 Cuma
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

Not: Son katılım tarihi itibariyle yarışmacılar tarafından yüklenen fotoğraflar, belediyemiz web sitesinden (www.sivas.bel.tr) halk oylamasına açılacaktır. Belirlenen 100 fotoğraf arasından ödüle layık görülen fotoğraflar jüri üyeleri tarafından belirlenecektir.

9.TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
“Yaşayan Şehir Sivas” adlı fotoğraf yarışmasına ilişkin tüm duyurular Sivas Belediyesi tarafından Sosyal Medya Hesapları www.sivas.bel.tr ve Basım yayın kanallarınca yapılacaktır.

10.JURİ ÜYELERİ:
Bilal SERT Akademisyen
Elif ÖZTÜRK Foto Muhabiri
Fatih HARAÇCI Fotoğrafçı
Haluk ÇAĞDAŞ Yazar
İrem SAK Oyuncu
Kayhan ÖZER Fotoğrafçı
Mahir Kuzucu Mühendis
Dr. Onur TAYDAŞ Akademisyen
Selahattin YASAK Akademisyen
Selçuk AYDEMiR Yönetmen
Ünal TORUN Basın Müşaviri

11.ÖDÜLLER:
Siyah- Beyaz Ödül
Birincilik 7.000 TL
İkincilik 4.000 TL
Üçüncülük 2.000 TL
Özel Juri Ödülü 1.000 TL
Renkli Ödül
Birincilik 5.000 TL
İkincilik 3.000 TL
Üçüncülük 1.000 TL
Özel Juri Ödülü 1.000 TL

12.YARIŞMA SEKRETERLİĞİ/İLETİŞİM:
Ferhat Yalçın
0346 221 01 10 - 1559
GSM ; 0549 308 69 28
ferhatyalcin@gmail.com